Repere istorice

Serviciile din cadrul Bibliotecii Judetene Dambovita

1. Serviciul dezvoltare, evidenta, prelucrare a colectiilor, catalogare, organizarea cataloagelor
- Asigura cresterea fondurilor de publicatii ale bibliotecii în functie de dinamica pietei de tiparituri, caracterul enciclopedic, precum si resursele bugetare existente
- Asigura completarea curenta si retrospectiva a a colectiilor prin achizitii, abonamente, schimb, donatii, alte surse
- Efectueaza evidenta primara, individuala si gestionara a colectiilor în conformitate cu normele biblioteconomice uzuale
- Prelucreaza, descrie bibliographic si clasifica publicatiile intrate în colectiile bibliotecii
- Organizeaza sistemul de catalogare propriu, asigurând informatii de actualitate asupra existentei si circulatiei fondurilor de publicatii
- Întreprinde activitati de implementare a surselor de informare si documentare în sistemul modern automatizat de transmitere si regasire a informatiilor, existent în biblioteca
2. Serviciul studii, cercetare, informare bibliografica, automatizarea serviciilor. Asistenta de specialitate
- Ca prima etapa a documentarii, informarea bibliografica pune la dispozitia utilizatorilor spre consultare instrumente de informare elaborate de biblioteca noastra sau de alte institutii similare din tara (bibliografii tematice, selective si adnotate)
- Asigura beneficiarilor posibilitatea unei documentari rapide în vederea consultarii fondului de publicatii (realizând bibliografii curente si retrospective precum si alte informatii factologice)
- Este principalul purtator si furnizor de informatii privind bibliografia locala atât pentru utilizatori cât si pentru alte biblioteci din tara, constituindu-se ca parte a bibliografiei nationale; colaboreaza cu celelalte servicii ale bibliotecii în vederea optimizarii si diversificarii informatiilor bibliografice atât prin sisteme traditionale (cataloage, anuare, liste bibliografice, indici, etc.) cât si prin sistemul informatizat ce asigura dezvoltarea, automatizarea, înregistrarea, prelucrarea si regasirea acestora
- Pune la dispozitie sistemul informational cu date locale; studiaza traditiile de lectura din acest perimetru geografic în vederea elaborarii unor lucrari în domeniu
- Realizeaza asistenta de specialitate pentru bibliotecile orasenesti si comunale din judet
- Organizeaza schimburi de experienta, dezbateri pe probleme de specialitate
- Efectueaza studii, cercetari, analize asupra fenomenului lecturii publice
- Coordoneaza activitatea de perfectionare profesionala.

3. Serviciul "Relatiilor cu utilizatorii"
- Are ca obiectiv prioritar atragerea în sfera lecturii a unui numar cât mai mare de locuitori ai municipiului si judetului, carora le distribuie spre studiu lucrari din toate domeniile cunoasterii, pentru satisfacerea cerintelor de lectura, informare si documentare
- Asigura orientarea utilizatorilor în utilizarea cataloagelor, împrumutul la domiciliul solicitantilor a lucrarilor din fondul uzual, studiul în salile de lectura, auditii si vizionari colective sau individuale, împrumutul interbibliotecar la cerere
- Organizeaza activitati de comunicare a colectiilor sub forma de expozitii, dezbateri, întâlniri cu autori, simpozioane si alte asemenea reuniuni culturale
- Tine evidenta utilizatorilor, a frecventei acestora si a publicatiilor eliberate spre lectura, statistica de biblioteca, recuperarea publicatiilor împrumutate sau despagubirea bibliotecii în cazul unor prejudicii, potrivit prevederilor legale
- Prin anchete si sondaje sociologice urmareste modul de percepere în rândul utilizatorilor a functiei sociale si culturale a bibliotecii, propunând modalitati de ridicare a activitatii la un nivel superior.
Structura colectiilor
Reteaua bibliotecilor
Publicatii editate de B.J.D
Abonamente periodice
Sectiile bibliotecii
Regulamente. Acte normative
Contact
Home