Home

 

REGULAMENTE. ACTE NORMATIVE

HOTĂRĀRI

Hotărārea nr. 202/20.12.2012

Hotărārea nr. 7/24.01.2013  (privind tarifele practicate de bibliotecă)

REGULAMENTE

Regulamentul de organizare si functionare

Organigrama bibliotecii

Regulamentul utilizatorilor

Regulamentul de ordine interioara

ACTE NORMATIVE

Legea bibliotecilor / modificari la aceasta lege

Legea Depozitului Legal

Legea drepturilor de autor

RAPOARTE

Raport de activitate 2012

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE

Erich Agnes Terezia - Declaraţie de avere   şi  Declaraţie de interese

Ciurezu Doiniţa - Declaraţie de avere şi Declaraţie de interese

Spīnu Loredana Mirela - Declaraţie de avere şi Declaraţie de interese

Ştefănescu Alexandru Valentin - Declaraţie de avere şi Declaraţie de interese

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Propuneri 2013