Periodice la care Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu" are abonament (2013)

     
 

Adevărul
Anuarul Statistic al României
Asul Verde
Burda
Bursa
Capital
Casa Lux
Ce se întâmplă doctore?
CHIP Computer
Colecţia de Hotărâri ale Guvernului
Colecţia Legislaţia României
Contemporanul
Controlul Economic Financiar
Cronica Română
Cultura
Dâmboviţa
Dilema Veche
Dilemateca
Eroica
Evenimentul Zilei
Femeia
Flacăra
Formula As
Historia
Ioana, visul copiilor
Jurnal de Dâmboviţa
Libertatea
Litere
Lumea Magazin
Magazin
Magazin Istoric
Monitorul Oficial partea I
Monitorul Oficial partea a III-a
National Geografic
Observatorul Militar
Practic – idei pentru casă, grădină şi apartament
ProSport

Q Magazin
Raid
România Liberă
România Literară
Tango
Tribuna Economică
Tribuna Învăţământului

Publicaţii editate de Biblioteca Naţională a României:
        -Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării din România (continuă publicaţia Abstracte în bibliologie şi ştiinţa informării)
       -Aniversări culturale
       -Bibliografia cărţilor în curs de apariţie (CIP)
       -Bibliografia Naţională a Română: Seria: Articole din Publicaţii periodice. Cultură
       -Bibliografia Naţională a Română: Seria: Cărţi. Albume. Hărţi
       -Bibliografia Naţională a Română: Seria: Publicaţii seriale
       -Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri
       -Revista Biblioteca

Publicaţii periodice primite de la alte biblioteci sau instituţii din ţară:

Familia Română (Editori: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare şi Asociaţia Culturală „Familia română”)
Axis Libri (Editor: Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi)
Revista Română (Editor: Astra - Despărţămîntul "Mihail Kogălniceanu", Iaşi)
Revista I.D.E.I (Editor: Biblioteca "I.S.Bădescu" Sălaj)
Contribuţii la bibliografia locală arădeană (Editor: Biblioteca Judeţeană "A.D.Xenopol" Arad)
Tomis (Editor: Primăria Municipiului Constanţa)
Familia (Revista este instituţie a Consiliului Judeţean Bihor)
Biblios (Consiliul Judeţean Braşov)
Glasul Bucovinei (Institutul Cultural Român)
Buletinul Fundaţiei Urechia (Editor: Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi)
Limba Română (Apare bimestrial la Chişinău)
Discobolul (Revistă de cultură editată de Consiliul Judeţean Alba)
Cetatea Oradea (Primăria Municipiului Oradea)
Viaţa Cultelor (Editura Tradiţie, Bucureşti)
Scriptum (
Buletin de informare. Publicatie trimestrială a Bibliotecii Bucovina)
Viaţa Basarabiei (Uniunea Scriitorilor din Moldova; Uniunea Scriitorilor din România)
Clipa (Fundaţia Naţională "Nişte Ţărani")
Macedoneanul de Urzicuţa (Asociaţie Macedonenilor din România)
P
rietenul Albanezului (Asociaţiaa Liga Albanezilor din România)
La Recherche

 

 

 
 
 

Home