Home

Secţia Limbi Străine

 

Vă oferă:

- un fond de peste 5.000 de cărţi şi periodice Ón limbile: franceză, engleză, spaniolă, italiană, bulgară, rusă, germană, din toate domeniile cunoaşterii;

- Ómprumut la domiciliu;

- asistenţă de specialitate pentru orientarea la raft;

- informaţii de toate tipurile;

- asistenţă pentru utilizarea instrumentelor de informare;

- acces liber la raft;

- rezervare de titluri şi prelungirea termenului de restituire (inclusiv telefonic);

- expoziţii de carte şi publicaţii.

     Program: Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

    Tel.: 0732100449

    E-mail: evidentabjdb@yahoo.com