Home

Secţia Colecţii Speciale

   Vă oferă un bogat fond de peste 50.000 de documente vechi, rare, bibliofile, cuprinzând:

- carte românească veche (1644 – 1830);

- carte străină veche (1600 – 1830);

- manuscrise;

- documente iconografice;

- ex-libris;

- carte cu autograf şi însemnări manuscrise;

- documente cartografice;

- documente sigilografice;

- cărţi şi periodice româneşti şi străine apărute în perioada 1829 – 1950;

- fondurile de carte ale scriitorilor;

- fondul de carte ale regimului comunist;

- cărţi poştale, fotografii şi felicitări de la începutul sec. XX până în prezent;

- presa locală până la 1964 microfilmată.

- condiţii de studiu în sală special dotată cu 10 locuri, dotată cu aparat pentru studierea microfilmelor;

- expoziţii de carte şi publicaţii;

- asistenţă de specialitate;

- activităţi culturale.

  

    Program: Luni - Vineri: 8.00 - 16.00

    Tel.: 0732100454

    E-mail: colectiispeciale@yahoo.com